BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Ūkio subjektų priežiūra

Spausdinti

Planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašas

 

Mažo rizikingumo ūkio subjektų sąrašas

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – LRTK), siekdama pagrindinio savo vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslo – užtikrinti radijo ir televizijos programų transliavimo, retransliavimo, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidospaslaugų teikimo ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir šios veiklos vykdymo teisėtumą, LRTK kompetencijai priskirtų visuomenei svarbių vertybių apsaugą, atlieka minėtų ūkio subjektų veiklų rizikos vertinimą. Plačiau.

 

Kontroliniai klausimynai

Kontrolinis klausimynas – tai verslo priežiūrą atliekančios institucijos dokumentas, sudarytas iš kontrolinių klausimų, leidžiančių patikrinti, ar tam tikroje srityje laikomasi svarbiausių teisės aktų reikalavimų.

Atnaujinti kontroliniai klausimynai:

 

Ūkio subjektų priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai

 

Duomenų apie įmonės veiklą teikimas

Visi radijo, televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjai pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. KS-167 (Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2021 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. KS-103 nauja redakcija) privalo nurodytu sprendimu patvirtintame Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nurodytais terminais ir tvarka teikti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – LRTK) informaciją apie savo veiklą. Plačiau

 

LRTK konsultacija. Metodinė pagalba

 

LRTK sprendimų apskundimo tvarka

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 47 straipsnio 14 dalimi, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) sprendimus radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai gali skųsti teismui per 30 dienų nuo LRTK sprendimų įsigaliojimo dienos.

LRTK sprendimai dėl baudos paskyrimo (Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 18 dalis) gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui. LRTK sprendimų apskundimas nestabdo šių sprendimų vykdymo.

 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

 

Ūkio subjektui suteiktų konsultacijų, kontrolinių klausimynų kokybės vertinimo apklausos anketa

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-01-18
Į viršų