DUK

Nelicencijuojamos veiklos reguliavimas

Lietuvos Respublikoje verstis nelicencijuojama radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veikla, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugas leidžiama...

Licencijuojamos veiklos reguliavimas

Lietuvos Respublikoje licencijuojama radijo, televizijos programų transliavimo veikla ir (ar) retransliavimo veikla naudojant Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti plane (toliau – Planas) numatytus radijo dažnius (kanalus). Licencijuojama ši radijo...

Kas gali gauti transliavimo, retransliuojamo turinio licenciją?

Transliavimo licencijas ir retransliuojamo turinio licencijas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka išduoda Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK). Transliavimo, retransliuojamo turinio licencijos išduodamos tik juridiniams asmenims, Europos...

Kokius mokesčius turi mokėti radijo, televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai?

Radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai, išskyrus Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją,...