BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Duomenų apie įmonės veiklą teikimas

Spausdinti

Visi radijo, televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos ir televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikėjai pagal Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimą Nr. KS-167 (Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. KS-74 nauja redakcija) privalo nurodytu sprendimu patvirtintame Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nurodytais terminais ir tvarka teikti Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (toliau – LRTK) informaciją apie savo veiklą.

Duomenis galima pateikti:

 1. užpildant Aprašo prieduose nurodytas formas ir atsiunčiant jas faksu (8 5) 264 7125, el. paštu lrtk@rtk.lt ar paštu adresu Šeimyniškių g. 3A, 09312 Vilnius;
 2. elektronine forma per LRTK apsaugotos prieigos duomenų teikimo informacinės sistemos interneto tinklalapį (DTIS).
 • 1 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo programos transliavimo veiklos pradžią.
 • 2 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos televizijos programos transliavimo veiklos pradžią.
 • 3 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo programų retransliavimo veiklos pradžią.
 • 4 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos televizijos programų ir (ar) atskirų programų retransliavimo veiklos pradžią.
 • 5 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią.
 • 6 priedas – Pranešimas apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią.

Aprašo 1-6 prieduose nurodytus Pranešimus privaloma pateikti LRTK prieš pradedant vykdyti nelicencijuojamą radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklą Lietuvos Respublikoje, teikti Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomąsias audiovizualinės žiniasklaidos paslaugas.

Pažymėtina, kad Pranešimuose teikiant informaciją apie valdymo organus ir jų narius, privaloma nurodyti juridinio asmens vadovą, o prie pareigų būtina įrašyti pilną pareigų pavadinimą, pvz., „Valdybos prezidentas“, „Valdybos narys“, „Vadovas: Generalinis direktorius“.

Kartu su pranešimu LRTK turi būti pateikta ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių priede nurodyta užpildyta Pranešėjo deklaracija.

 • 7 priedas – Duomenų apie transliuojamą radijo programą forma.
 • 8 priedas – Duomenų apie transliuojamą televizijos programą forma.
 • 9 priedas – Duomenų apie radijo programų programų retransliavimo veiklą forma.
 • 10 priedas – Duomenų apie televizijos programų ir (ar) atskirų programų retransliavimo veiklą forma.
 • 11 priedas – Duomenų apie televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugų teikimą forma.
 • 12 priedas – Duomenų apie užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimą forma.
 • 13 priedas – Duomenų apie retransliuojamas radijo programas forma.
 • 14 priedas – Duomenų apie retransliuojamas televizijos programas ir (ar) atskiras programas forma.
 • 15 priedas – Duomenų apie platinamas televizijos programas ir (ar) atskiras programas forma.
 • 16 priedas – Duomenų apie juridinio asmens valdymo organus ir jų narius forma (pažymėtina, kad valdymo organų ir jų narių sąraše privaloma nurodyti juridinio asmens vadovą, o prie pareigų būtina įrašyti pilną pareigų pavadinimą, pvz., „Valdybos prezidentas”, „Valdybos narys“, „Vadovas: Generalinis direktorius“).
 • 17 priedas – Duomenų apie juridinio asmens dalyvius forma.
 • 18 priedas – Ataskaitos apie finansinius rezultatus forma.

Asmenys privalo informuoti LRTK apie Pranešimuose, Aprašo 7-15 prieduose ir (ar) DTIS pateiktų duomenų pasikeitimus raštu (užpildydami tik atitinkamus Aprašo 7-15 prieduose nurodytus punktus) arba per DTIS (pakeisdami atitinkamą informaciją formose) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų dienos.

Asmenys privalo pateikti LRTK informaciją apie Asmens valdymo organų ir jų narių ir (ar) dalyvių, jų duomenų pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tokių pasikeitimų dienos (pateikiant informaciją, nurodytą Aprašo 16 ir (ar) 17 prieduose, arba per DTIS užpildant formas „Veiklos vykdytojo dalyviai (akcininkai, pajininkai ir kt.)“ ir (ar) „Veiklos vykdytojo valdymo organai, nariai“).

 • 19 priedas – Prašymo sudaryti sąlygas teikti informaciją per Lietuvos radijo ir televizijos komisijos apsaugotos prieigos duomenų teikimo informacinės sistemos interneto tinklalapį forma.
 • 20 priedas – Pranešimo apie dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžią forma.
 • 21 priedas – Duomenų apie dalijimosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimą forma.
 • 22 priedas – Pranešimo apie pokyčius, kurie gali paveikti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo jurisdikcijos nustatymą forma.

Asmuo, numatantis teikti informaciją per DTIS, privalo pateikti LRTK prašymą, pateiktą Aprašo 19 priede. Prisijungimo prie DTIS priemones LRTK parengia ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo asmens prašymo sudaryti sąlygas įgaliotiems asmenims teikti informaciją per DTIS pateikimo LRTK dienos.

 

 

Dalintis:
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-05-21
Į viršų